AJUDA     WIT    BROADCAST

 

01 . Instal·lació i manteniment

02 . Arxius : altes, baixes i modificacions

03 . Player

04 . Configuracions

05 . Publicitat

06 . Scheduling

07 . Programes FXS Rapids

08 . Present Records

09. Info Senyals horaris Studio tele-scroll estafi-voice commands

10  . News

11  . Connexions Radio internet

12  . Facturació

13  . Formats

14  . Remote internet connection

15  . Configurar DTMF 1 to

16  . Configurar DTMF 2 tons

17  . Ràdio Internet

18  . Pisadors

19  . Autocomplete

20.  FTP downloader

21.  ID3 EDIT

22.  BACKS

23.  RT AUDIO: SERVER

24.  RT AUDIO: CLIENT

25.  Biblio