SCHEDULING

 

GUIA d'USUARI

 

 

 

 

 

 

El scheduling controla l'emissió de forma automàtica, podrem decidir que tipus de música, caretas, programes, fx, presentacions, seqüències deuen emetre's en un dia i hora concrets. Resulta molt útil en emissores 100% automàtiques o en hores que deguin treballar sense presència humana.

 

 

 

 


Apartats corresponents a Arxius mitja

 

Manteniment

 

Programador emissions

 

Caretas farcit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANTENIMENT SCHEDULING

 

És el panell de control de tots els dies de la setmana, dividits per hores. Aquí seleccionem els paràmetres i els adaptem a la nostra programació.

 

 

 

 

 

 

 

1              Vam seleccionar com volem programar el sheduling, cada hora, cada 30 minuts o    cada 15    minuts.

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

2         Devem seleccionar el dia que volem programar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3         Disposem de les 24 hores que formen