CONFIGURAR DTMF AMB 2 TONS, ENTRADA I SORTIDA

 

 

 

 

HEM DE COFIGURAR LA LINEA D'ENTRADA

 

 

Anem a wit—configuració—general—connexions

En IDSAT 1, vam triar la linea de la targeta de so , per la qual entra l'àudio, per exemple “Linea d'entrada i premem el vist de la dreta.

 

 

En aquesta mateixa pantalla, podem ajustar el volum del satèl·lit i la forma de barreja de l'àudio, tallant o fonent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURAR CONNEXIÓ

 

 

Anem a wit—connexions—servervidores –i

 

Li donem a el + para crear un servidor

En nom escrivim per exemple “SATELITE”

Marquem la casella Line in/AUX Satèl·lit 1

Marquem la casella DTMF remote

I li donem de nou a + per a guardar els canvis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURAR TONS

 

Anem a wit—connexions—dtmf

 

Si per exemple el to de desconnexió és 6,9  i el de desconnexió és 4, 8

Aquesta és la configuració,

Vam marcar la casella DTMF end, i en el tercer to que no hi ha, posem -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAR LES CONNEXIONS AUTOMATICAMENTE

 

En wit—connexions—manteniment

Es programen de forma setmanal.

 

Triem la connexió, i posem l'inici i final.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVAR CONNEXIONS DE FORMA MANUAL

 

Ho fem des del plaer, des de la tela d'aranya, aquí podem començar o acabar una connexió.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el player

 

A l'activar-se la connexió en el plaer s'activarà l'opció DTMF que apareix al costat de publicitat, automàticament.

 

El plaer ha de trobar-se en PLAY i amb l'opció DTMF activada.