ARXIUS MITJA

 

GUIA d'USUARI

 

 

 

 

 

 

 

Apartats corresponents a Arxius mitja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altes d'arxius mitja 

 

                     Des d'arxius

 

                     Des d'un cd àudio

 

Mitja manager

 

                     Manteniment

 

                     Actualitzar tag ANEU3

 

                     Eliminar arxius no existents

 

                     Nombre altes

 

                     Convertir noms

 

Mitja Played

 

Estils

 

Gèneres

 

Importar / exportar

 

Llistats

 

Cd´s ripper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XARXA : ALTES D'ARXIUS MITJA  quan usamos WIT en xarxa

 

MOLT IMPORTANT  Si utilitza WIT 2004 en XARXA o ho va a utilitzar al donar d'alta arxius o directoris deu seguir aquesta norma : deu donar d'alta seleccionant com unitat ENTORN de XARXA o ELS MEUS LLOC de XARXA, MAI des de C:\ d:\ etc. doncs si ho fes només podrien funcionar aquests arxius en el servidor i NO en els terminals.

 

 

 Per a assegurar-se que en manera xarxa les altes es donin des d'Entono de xarxa, vagi: witàconfiguracionsàconfiguració generalàxarxa  i activi el control de seguretat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTES D'ARXIUS MITJA  :        Des d'arxius

 

 

Des d'aquí donarem d'alta els arxius de so i video, que tenim en el disc dur.

Passos:

 

1         Seleccionarem si volem donar d'alta un sol arxiu o tots els arxius del directori

        El programa admet tots els arxius mitja compatibles amb Windows mitja player 9

 

        anem especificar la classificació dels arxius, si són : cançons, caretas, varis, publicitat, fx

 

                        Cançó : es tracta d'un tema musical d'un grup o cantant.

 

Careta: entendrem per careta un breu enregistrament sobre l'emissora, dial, principi de programa, final o indicatiu del mateix.

 

fx: és un efecte especial de breu durada.

 

Publicitat: és un anunci comercial d'un client, la seva emissió(data i hora) quedarà registrada com comprovant.

 

2         anem a especificar el nom, intèrpret, album, any i estils de l'arxiu.

 

 

Aquest pas solament és vàlid si ha seleccionat un  sol arxiu en el Pas 01

 

. Wit usa les dades emmagatzemades en el tag de l'arxiu multimèdia per a adquirir el nom, intèrpret o gènere del mateix, si l'arxiu mitja no disposa d'aquesta informació ho classificarà de la següent manera: en el títol i intèrpret posarà el nom de l'arxiu (Exemple: "Alex-amb tu.mp3"). I en el genero "Unknow" (desconegut).

 

En aquest apartat vostè pot corregir aquestes dades en les caselles corresponent abans de donar l'alta, per a modificar-los una vegada que l'arxiu està d'alta deurà anar A Manteniment d'arxius mitja.

 

Especificarem també el moment de:

 

Inici   : que punt deu reproduir-se l'arxiu

 

Fi      : que moment deu finalitzar la reproducció de l'arxiu

 

Intro   :  és el temps des que ha començat la cançó fins a que l'intèrpret comença a cantar. I per                 tant indica el temps que disposa el locutor per a parlar.

 

Outro  :  és el temps del que disposa el locutor per a acomiadar la cançó.

 

Wit 2004 disposa del Inteligent Mixer que ens calcula automaticamente el moment idoni de l'Inici i Fi de l'arxiu. Analitza l'arxiu el que ens estalvia moltíssim treball.

 

Els paràmetres del Inteligent Mixer poden configurar-se en :

 witàconfiguracionsàconfiguració generalàinteligent mixer

 

 

El inteligent Mixer analitza els dB de l'arxiu, pel que podem saber que moment comença o acaba un arxiu  i obligar que es produeixi la barreja quan ha estat arribat a un nivell de decibels determinat.

 

Tenim dos valors

 

                      Inici d'arxiu per defecte   10 db 

                      Fi     d'arxiu per defecte  30 db

 

   

                També especifiquem els estils :

per a les cançons   5     estils + 1 gènere exemple: èxits , nacional , programes nit          

per a les caretas       5      estils

per als varis          1     estil

 

 

 

 

També podem especificar informació referent a l'alta en el INFO- help, per exemple comentaris sobre la cançó.

 

 

 

 

 

3         Iniciar l'alta

 

Una vegada que hem emplenat els tres passos anteriors estrenyem el botó acceptar i comença el procés d'altes, acabat una vegada que la línia de progressió arriba al final.

 

Una vegada completat apareix un detall de com s'han produït les altes

 

         Si l'arxiu no era compatible.

         Si ja estava donat d'alta.

 

         Si ha hagut anomalia o ja existia NO es realitza l'alta de nou.

 

 

 

4         Actualitzar els arxius a Inteligent Mixer

 

Aquesta opció és perquè siguin de nou calculats els valors d'Inici i de Fi de l'arxiu , segons el inteligent mixer.

 

Aquesta opció està disponible per si modifiquem per exemple els valors del Inteligent Mixer i volem actualitzar les dades dels arxius que ja han estat donats d'alta.

 

Podem elegir que tipus d'arxius volem actualitzar . cançons, caretas, fx, publicitat, varis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTES D'ARXIUS MITJA  :        Des de cd àudio (Ripear)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITJANA MANAGER  :       manteniment d'arxius

 

 

 

Passos:

 

1      Modificar o eliminar els arxius mitja : les dades que van ser especificats al donar d'alta l'arxiu        aquí es poden modificar.

      títol, intèrpret, data d'alta , any, album, referència, inici, fi, intro, outro, estils, gènere, help

 

2      Actualitzar dades ANEU3   : Tota la informació anterior que tenim dels arxius la guarda en el propi arxiu, i després per exemple al tornar a donar d'alta l'arxiu recupera tota la informació del mateix, evitant tot el treball.

 

3         Comprovar si els arxius existeixen : Aquesta eina ens permet comprovar si tots els arxiu, rutes i carpetes estan correcta, i ens permet esborrar tots aquells arxius que no existeixen.

 

4         Nombre d'arxius d'alta :  Ens indica la quantitat d'arxius que tenim d'alta en el sistema, també ens dóna els valors per estils.

 

 

5      Convertir els noms dels arxius : Converteix els nom de les altes al format de nom propi la primera lletra en Majúscula i les següents en minúscula Exemple  the polis  à The Polis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITJANA PLAYED  :       historial d'arxius reproduïts

 

 

 

 

És un registre dels arxius reproduïts per dies i hores.

Aquí podem consultar les vegades que s'ha reproduït qualsevol arxiu

No permet imprimir els informes.

També la publicitat, encara que per a aquesta tasca és més recomanable és anar al mòdul de publicitat i de publi manager.

 

Passos:

 

 

1                     Seleccionem el tipus d'arxiu que desitgem consultar

 

2                     Vam indicar com deu ordenar-se per data o per nom

 

3                     Si volem consultar només un arxiu, aquí ho seleccionem

 

4                     Des que dia fins a que dia volem consultar.

 

5                     Veure tots, per a veure tots els arxius que han estat reproduïts sense cap restricció ni filtre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANTENIMENT ESTILS

 

Aquí podem crear, modificar, eliminar els estils que usaremos per a classificar els arxius mitja.

 

 

 

 

 

 

 

MANTENIMENT GENEROS

 

Aquí podem crear, modificar, eliminar els gèneres que usaremos per a classificar les cançons.

Per defecte Wit ja incorpora donats d'alta els gèneres STANDARD.

No vam recomanar que siguin modificats, doncs és com vénen totes les cançons classificades per defecte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLISTATS ARXIUS MITJA

 

Aquí podem obtenir llistats dels arxius mitja.

 

 

 

CD RIPPERS

 

Aquí tenim tots les dades dels cd´s que han estat ripeados, fins i tot les cançons que han estat ripeadas

Quan usamos el cd ripper automaticamente es va creant aquest registre de cd´s, resulta de gran ajuda doncs quan anem a ripear un cd, ens indica si ja ha estat ripeado, i que cançons falten per rippear.