CONFIGURACIONS

 

GUIA d'USUARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apartats corresponents a Configuracions

 


General

                Llenguatge

                Àudio device

                Scheduling

                Inteligent mixer

                Connexions

                Veu

                So

                Telèfon

                Xarxa

                Publicitat              

                Comptadors

                Keys

                Seguretat

                Logotips

                Rebuts

                Contractes

                Dades Fiscals

                Publi manager

                Ràdio internet

                Navegador

                Mp3

                Fx

                Inici

                Meteorologia

                Compressor

                Colors

                Emails     

 

Backups

                Ràdio

                News

 

Update

 

Day control

 

Hospital

 

Extres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURACION GENERAL : llenguatge

 

 

 

Seleccionem l'idioma del programa:

                              

                               Espanyol

                               Anglès

                               Francès

                               Alemany

                               Italià

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURACION GENERAL : Àudio Devices

 

 

 

Aquí seleccionem les targetes d'àudio que usará WIT, doncs wit pot usar totes les targetes que vostè pugui instal·lar en el PC

 

Àudio device system        : ens mostra la llista de totes les targetes disponibles

Monitor device                    : targeta que es usará per a preescuchas, cue.

Record device                     : targeta que es usará en els enregistraments

Màster player device         : targeta per a la reproducció dels arxius que surten a l'aire. Player.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURACION GENERAL : Scheduling

 

 

Aquí configurem els paràmetres del scheduling:

 

Nombre de caretas            :el player s'obrirà amb aquest nombre de caretas per al farcit

Nombre de cançons       :el player s'obrirà amb aquest nombre de cançons  per al farcit

Avís emesa                      :Quan s'ha reproduït una cançó aquesta es posa en vermell. És el temps que romandrà en vermell.

Segur color scheduling  : Impedeix que les cançons en vermell siguin carregades en el scheduling.

Segur color hotzone       : Impedeix que puguem carregar les cançons que estan en vermell en la hotzone del player Segur grup                        : Evitar que es repeteixin cançons del mateix grup

Player menú                        : Quan el sheduling està actiu, l'usuari del player no pot filtrar les cançons, està opció permet que pugui canviar els filtres imposats pel scheduling.

 

Si les condicions posades en el scheduling no es poden aplicar , doncs per falta de cançons, estils, grups, Wit ignora els paràmetres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURACION GENERAL : Inteligent mixer

 

 

 

La funció del inteligen mixer és analitzar l'inici i final dels arxius mitja per a saber com és el millor moment per a realitzar les barreja de la cançó.

 

Inteligent mixer pot actuar en les altes d'arxius, en el player i en les presentacions.

 

Nivell mínim per a l'inici de l'arxiu          :són els dB que deu tenir l'arxiu perquè comenci a reproduir-se.

Nivell màxim per al final de l'arxiu           :són els dB que deu tenir l'arxiu quan comenci la barreja.

Real estafi inteligent mixer player                   :abans de reproduir un arxiu en el player el inteligent mixer ho analitza, segons els valors anteriors,. NO AFECTA A LA PUBLICITAT.

Real estafi inteligent mixer present intro outro           : Analitza les presentacions de les cançons o programes en el player. Si els enregistraments no estan fetes amb un nivell òptim d'enregistrament, poden ser tallades.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURACION GENERAL : Connexions

 

 

Nivell de so per a les connexions de

 

:                                Internet

                               Aux sat

 

                               És el nivell de volum que tindran aquestes connexions en el player

 

Fade  

                               És la forma com s'iniciarà la connexió

                                               Per defecte  barreja l'arxiu que s'està reproduint amb la connexió que comença

                                               L'altra forma és que talla immediatament el que s'està reproduint.

 

                               Podem especificar la forma de fade per a aquestes connexions :

                                               Internet

                                               Wit remote

                                               Aux  sat

 

ANEU SAT                   

                               És el canal de la targeta de so que usamos per a aquest tipus de connexió.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURACION GENERAL : Veu

 

 

Directori d'arxius de veu

 

És la carpeta del disc dur on s'emmagatzemaran les presentacions de programes i arxius mitja.

ANEU micròfon

És el canal de la targeta de so que usamos com micròfon, si el micròfon està connectat a una taula mescladora , hauríem de seleccionar el canal d'entrada de la taula.

 

                Seleccionem l'Aneu del dispositiu i a continuació premem acceptar.

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURACION GENERAL : So

 

 

Sortida out del PC                                : és el volum general del PC

 

Nivell de baixada Veu Speak Fx           : és el nivell de baixada de la música del player quan es reprodueix un d'aquests arxius.

 

ALERT end                                           : quan faltin això segons per a acabar l'arxiu, es activá el LED en el player d'avís que està acabant el que s'està reproduint.

 

Fade                                                      : Quan es fan els canvis en el player, les barreges, és la durada d'estàs en segons.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURACION GENERAL : Telèfon

 

 

 

 

 

Podem connectar una linea telefònica per a passar cridades en directe o gravar-les.

 

COM del MÒDEM                 : és el nombre del com del MÒDEM que tenim instal·lat en el pc. Ho podem trobar en EL MEU PC-sistema-maquinari.

 

PHONE baixada                       : és el nivell que deu baixar la música quan s'activa el telèfon en el player.

 

ANEU PHONE                               :és el canal de la targeta de so pel qual entra el télefono, si disposem d'ella, si usamos un modém amb el com no és necessari.

 

VOLUM PHONE                 :és el volum per al canal de la línia de telèfon de la targeta de so.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURACION GENERAL : Xarxa

 

 

 

Control de seguretat altes des d'entorn de xarxa:   És parell quan usamos wit en xarxa, ens garanteix que només permetrà les altes quan seleccionis l'arxiu des dels meus llocs de xarxa, és a dir que la ruta de l'arxiu estigui en format de xarxa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURACION GENERAL : Publicitat

 

 

Nivell emision publicitat : És com s'interromp l'emissió del player per a inserir la publicitat.

 

Exacte :                  Talla la reproducció i reprodueix immediatament l'anunci.

 

Prop:                                   Espera que acabi l'arxiu que s'està reproduint i a continuació emet la publicitat. Substitueix l'arxiu que està en "NEXT". ( RECOMANAT )

 

Standard:              Carrega l'anunci quan es trobi lliure el" NEXT", no curta ni substitueix l'arxiu que es troba en "NEXT"

 

 

 

No fade / barreja en publicitat        :que reprodueixi la publicitat completa sense barreges ni fades

Publicitat només en bloc                :en el publi manager, només podem elegir les hores dels blocs per a inserir publicitat, no podrem elegir l'hora que vulguem. Primer deurem crear-la en blocs.

 

Altes de publicitat des d'arxius mitja :ens permet donar altes de publicitat des d'altes d'arxius mitja, si no deurem fer-lo des del publi manager.

 

No repetir publicitat del mateix estil         :en els blocs els anuncis d'un mateix estil, que siguin separats si es poden, perquè no es reprodueixin per exemple dos anuncis de bars seguits.

 

Màxim jingles en blocs                             :nombre màxim d'anuncis que ha de tenir un bloc, no és restrictiu només ens avisarà que ens hem excedit quan estiguem en el publi manager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURACION GENERAL : Comptadors

 

 

 

Els comptadors són els nombres que s'apliquen a les altes i a la facturació. No modifiqui aquests valors si no és necessari per motius de comenci per exemple a facturar des de zero.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURACION GENERAL : Keys

 

 

 

Algunes funcions del player i del tele-scroll poden fer amb tecles del teclat o combinació de tecles. També ens serveix per a poder configurar teclats programables i adaptar wit a ells.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURACION GENERAL : Seguretat

 

 

Dir copy                 : carpeta on s'emmagatzemaran els arxius de les còpies de seguretat

 

Dies de còpies       :són els dies que es farà de forma automàtica una còpia de seguretat de les dades de la ràdio.

Inclou tots les dades menys les news, que disposen d'un mòdul addicional per a còpies de seguretat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURACION GENERAL : Logotips

 

 

Aquí podem modificar els logotips que apareixen en distintes parts del programa i personalitzar-los.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURACION GENERAL : Rebuts

 

 

És el text que apareixerà quan imprimim rebuts en la facturació. Per exemple normes i termes d'acceptació del rebut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURACION GENERAL : Contractes

 

 

 

Quan vam imprimir un contracte en el publi manager aquest és el text que apareixerà al mateix. Serien les normes legals del contracte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURACION GENERAL : Dades fiscals

 

 

Dades que apareixen en la facturació.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURACION GENERAL : Publi manager

 

 

És el model de les factures que es usan en el publimanger

 

                               Classic                  : el mateix que el de factures

                               Publimanager      : és un model especial per al publimanager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURACION GENERAL : Navegador

 

 

Configuració URL             : són els botons que apareixen en el navegador, aquí podem redirigir les seves URL

                                              

                                               Xat

                                               Fòrum

                                               Web

 

Amagar embarra URL           :l'usuari del navegador no pot accedir a adreces d'internet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURACION GENERAL : Mp3

 

 

Quan gravem o ripeamos aquesta és la qualitat de compressió que s'utilitzarà.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURACION GENERAL : Fx

 

 

 

Barreges canvis amb efectes         : si en el player tenim està opció activada quan es barregen dos arxius durant la barreja es reprodueix un fx.

 

Aquesta opció ens permet excloure l'efecte quan l'arxiu que ve és una cançó, careta, publicitat o varis. I així millor adaptar-lo a les nostres necessitats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURACION GENERAL : Inici

 

 

 

Opcions que es donen per a determinar com iniciar el programa.

 

                               A l'obrir wit que vagi automàticament al player

                               Que a més el player s'engegui

                               Que no emeti la publicitat pendent de forma automàtica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURACION GENERAL : Meteorologia

 

 

Aquesta opció ens permet poder visualitzar la temperatura i temps de la nostra ciutat.

 

Activar les dades d'estació de meteorologia          : que aquestes dades siguin visibles en el player, obre una petita pantalla.

 

Codi html                                                        : peguem aquí el codi que ens dóna la informació de la nostra ciutat.

 

                                                                               Per exemple podem anar a www.wunderground.com, buscar la nostra ciutat, seleccionar el model weather Sticker i pegar el seu codi aquí.

                                                                               O si disposem d'altre proveïdor, pegar el seu codi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURACION GENERAL : Compressor

 

 

El compressor ens corregeix les diferències de so entre els arxius d'àudio, uns poden haver estat gravats amb major nivell d'enregistrament que uns altres. El compressor corregeix aquests desnivells a temps real en el player.

 

AL inciar el player compressor actiu              : al inciar el palyer que s'activi el compressor automàticament.

 

Nivell precisió i qualitat                   : a major qualitat el compressor consumeix més recursos

 

                                                               Baixa qualitat

                                                               Mitja qualitat

                                                               Alta qualitat

 

Volum de sortida                             : volum de l'àudio de sortida que es prendrà com referència. Ens resultarà de gran ajuda per a configurar per exemple el nivell de guany en l'emissió per internet.

 

Opció compressor visible                : que des del player puguem activar o desactivar el compressor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURACION GENERAL : Colors

 

 

Aquí podem seleccionar els colors del panell de selecció dels arxius mitja i del player.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURACION GENERAL : emails

 

 

Per a usar les funcions de email de wit, devem configurar l'accés al nostre servidor pop de correu electrònic.

 

From name          :nom que apareixerà com remitent

From email           :el email del remitent

SMTP HOST          :consulti al seu proveïdor

SMTP port            :consulti al seu proveïdor . Sol ser el 25

Authlogin              :si el seu proveïdor requereix contrasenya

User                       :nom d'usuari ( consulti al seu proveïdor)

Password             :contrasenya del correu (consulti al seu proveïdor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACKUPS : ràdio

 

Aquí podem realitzar còpies de seguretat de les dades de la ràdio en la qual estiguem.

 

 

 

 

 

 

 

 

1                     Disposem de la llista de les còpies ja fetes, data i ubicació

 

2                     Directori on es realitzarà la còpia Iniciar còpia fa la còpia

 

3                     Directori des d'on volem recuperar les dades d'una còpia. Restaurar, recupera les dades.

 

Podem recuperar tots les dades o simplement els mòdul que seleccionem.

 

Les còpies de seguretat poden programar-se per a fer-se automàticament en:

 

Witàconfiguracionsàgeneralàseguretat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACKUPS : news

 

Aquí podem realitzar còpies de seguretat de les dades de les news, les dades de les news són comunes a totes les ràdios.

 

 

 

 

 

 

 

1         Disposem de la llista de les còpies ja fetes, data i ubicació

 

2         Directori on es realitzarà la còpia Iniciar còpia fa la còpia

 

3         Directori des d'on volem recuperar les dades d'una còpia. Restaurar, recupera les dades.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPDATE

 

Utilitzi aquesta opció sol per indicació del suport tècnic. Un mal ús pot dur-li a perdre les seves dades i que wit provoqui errors en el seu funcionament.

 

 

 

 

 

 

DAY CONTROL

En aquesta pantalla disposa de tasques que li poden resultar molt útils fer-les diàriament.

 

 

1                     Check errors    : llistat dels últims errors que ha registrat wit. En el sistema.

 

2             Check scheduling               : comprova que els paràmetres del scheduling són correctes i que         incidències poden ocasionar.

 

2                     Check files           : comprova que les rutes dels arxius mitja són vàlides

3                      

4                     Check publi record: ens llista els contractes de publicitat que deuen emetre's i no disposen de l'arxiu del jingle, o que encara no han estat gravats.

 

 

HOSPITAL

 

Use aquesta opció després d'una pèrdua d'energia elèctrica o una desocupada brusca de l'ordinador. Si a l'engegar WIT surten errors del tipus “open table “ ,“MDX”.

 

 

 

Seleccioni la ràdio o news, i premi sobre reparar.

 

 

 

EXTRES

 

Aquesta opció és per si disposa de mòduls especials , que han estat dissenyats per a vostè, des d'aquí pot executar-los.