FORMATS

 

GUIA d'USUARI

 

 

 

 

 

 

 

Un format  és una utilitat per a fer complexos programes i també per a fer scheduling complicats.

 

 

El sheduling Standard ens permet elegir estils de música i caretas, i inserir-les al principi de l'hora.

 

 

Però si volem fer un sheduling més personalitzat deurem recórrer als formats.

Com creem un format

 

 

 

1 . Es crea com si anés un programa.

 

 

 

Wit à  player à  programes  à  manteniment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I podem crear la seqüència dels arxius que volem que es reprodueixin però amb la novetat

Que disposem de formats.

 

Aquests formats són perquè en lloc de posar una cançó concreta, li diem que posi una cançó de l'estil

HIT, llavors el player posarà una cançó  de HIT quan reprodueixi el programa.

 

Disposem de formats en cançons, caretas, varis i news.

 

Així podem combinar arxius fixos amb variables, exemple d'un programa amb formats.

 

 

1.   Careta :   ‘Ràdio Kiss’

2 .  Format cancion hit

3   Careta : ‘Ràdio kiss clasics’

4   Format cancion clasic

5   Careta : ‘Ràdio kiss news’

6   Format new last

 

 

És a dir estem usando una caretas fixes, però en les cançons sol li indiquem l'estil que desitgem, així cada vegada que es repeteixi el programa, sempre serà diferent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Format en scheduling

 

Hem fet un programa, però ens podria servir com sheduling.

 

És a dir que el sheduling, a una hora determinada fes aquesta seqüència contínuament

Per a això, devem anar a scheduling  i elegir en FORMAT , el nom del programa.

I durant el temps que duri d'aquest scheduling el   format s'anirà repetint contínuament.

Si només volem que es reprodueixi una sola vegada, devem col·locar-lo en programes.

 

 

 

I llest ja tenim un sheduling totalment personalitzat.