RT ÀUDIO :Envio àudio a través d'internet sense retard, a temps real

 

Una forma senzilla i eficaç d'enviar àudio sense retard a traves d'internet de wit a wit

 

- Permet tornada d'àudio

- Fins a 320 kb/s de qualitat, depenent de la velocitat de pujada de la seva linea d'internet .

- Desconnexió automàtica i activació del player si es produïx algun cort.

- Delay proper a 0.5 seg.

- Requereix obertura d'un port

 

Disposa d'un SERVIDOR integrat en el player per a rebre les connexions i l'àudio, sense que hagi ningú en els estudis, cap operador.

 

-NO REQUEREIX NI APARELLS NI MAQUINARI ADCIONAL, solament targeta d'àudio

 

_______________________________________________________________

 

Recomanem:

Targeta player + trajeta predeterminada windos enregistrament i reproducció siguin la mateixa, per a més facil configuració

_______________________________________________________________

 

 

CONFIGURAR UN PC PER A ENVIAR CONNEXIONS RT

 

 

En Windows vista, les opcions de seleccionar targetes han de fer-se manual, no es poden realitzar automàticament, hem de deixar seleccionada manualment el canal  d'enregistrament de la targeta que usarem per a enviar l'àudio.

 

Hem notat que algunes sound blaster poden produir sons tipus clacks, consulti amb suport si ocorre.

 

 

1          anem a wit—connexions—àudio tx—configuració

 

 

      Una vegada que estem trobem la següent pantalla:

 

 

 

Play àudio: posem la targeta ,per la qual volem rebre el RETURN, tornada d'àudio, solament funciona en Windows xp.

 

Rec àudio: posem la targeta predeterminada de Windows i del player de wit. Seleccionem després la línia que vulguem per a envio d'àudio, linea in, tot el que s'escolta, etc. L'avantatge d'usar la targeta predeterminada d'enregistrament de Windows, és que podrem veure els nivells d'àudio en el màster del wit.

 

Protocol: usem protocol UDP, és que ens oferix una millor qualitat de transmissió, l'opció TCP s'inclou per a casos especials.

 

Port:  usem el port per a rebre l'àudio, podem triar el qual vulguem, HEM DE REDIRECCIONARLO I OBRIR-LO en el ROUTER, com quan fem streaming d'àudio per Internet.

 

Volum rec: és el nivell de volum del canal seleccionat de la targeta d'àudio per al envio d'àudio.

 

Format connexió: és la qualitat de so amb la qual anem a emetre, tinguem encuenta la velocitat de pujada de la nostra connexió d'internet .

 

Format return: és la qualitat d'àudio que enviarem al return, vam recomanar usar una qualitat mico baixa, per a no saturar les lineas d'Internet i reduir el consum. A l'enviar nosaltres àudio, aquesta opció no ens afecta.

 

Màxim clients: nombre de clients que es poden connectar a nosaltres, en el nostre cas posem 5, DONCS aquesta opció és per a emisiónes en CADENA, HI HA ALTRE MANUAL PER A AIXÒ I no té importància quan recibibimos àudio.

 

Acte Server: aquesta opció és perquè quan s'obri el player s'activi ja el SERVER d'espera de connexions i no hàgim de fer-lo manual.

 

Activi Server àudio send: aquesta opció la deixem DESMARCADA, en blanc, és per a connexions de cadena.

 

2         Ara anem a wit—connexions—àudio RT—connexions

 

 

Per a crear una connexió li donem a el +

Nom:  qualsevol nom que vulguem per a aquesta connexió

IP:  la IP a la qual ens anem aconectar, solament els nombres exemple: 127.0.0.1

User :  nom d'usuari (solament si tenim l'opció de contrasenyes activades en el Server d'espera)

Password: la contrasenya (solament si tenim l'opció de contrasenyes activades en el Server d'espera)

Protocol: Ha de ser el mateix que tingui el Server que està en espera, usem UDP, per defecte.

 

 

 

3         ENVIAR ÀUDIO

 

 

Anem al player

 

 

 

Si premem en el botó del cercle vermell, se'ns obre la pantalla d'enviar àudio:

 

1 : pantalla d'informació

 

2:  seleccionem la connexió

 

3:  seleccionem la qualitat d'àudio

 

Activi: si premem en activi ens connectem, es posarà verd

 

Àudio : enviem àudio cap a l'altre pc

 

Return: escoltem la tornada d'àudio

 

Acte Publi:  activa – desactiva l'acte de publicitat del player del pc al que ens hem connectat, en verd, l'acte de la publi estña marcat, en vermell desmarcat.

 

Cs :  envia un comando de stop al pc al que ens connectem, és a dir el next es posa un stop perquè no surti gens més després del que s'està reproduint, i asi nosaltres premem l'àudio, per a enviar àudio i quadrar l'entrada.

 

Send player play : al prémer àudio, llavors el nostre player es posa a reproduir, per a sincronitzar el envio d'àudio.

 

Vol: nivell de l'àudio que estem enviant.

 

4:  alli veurem que està reproduint el player del pc al que ens hem connectat, el compte a després d'i que hi ha en el next, tambien veurem la   hora de la publicitat, asi sabrem que hora podem sofrir un cort. Si la publicitat està en acte, el wit de la central ens tallaria , posaria la publicitat i tornaria a connectar-se a nosaltres.