PRESENTACIONS RECORDS

 

GUIA d'USUARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Apartats corresponents a Presentacions Records

 

 

Presentacions Veu

 

      Presents

      Programes

      Cançons arxius mitja

 

 

 

Records

               

      Record

      Record Manager

      Record Week programmer

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRESENTS

 

Començarem comentant que  en WIT poden gravar-se presentacions de les cançons, amb les veus dels locutors presentant (INTRO) i acomiadant la cançó (OUTRO)

 

Podem gravar 50 presentacions d'intro i 50 de outro per a cada cançó. Això vol dir que podem tenir 50 presentacions distintes per a cada cançó , per exemple una amb cada veu d'un locutor diferent.

 

I podrem elegir en qualsevol moment les veu que vam desitjar que presenti les cançons. I també aquestes presentacions poden ser programades en el scheduling.

 

En aquesta pantalla el que fem és definir les 50 presentacions , dir-li que locutor parla i dades sobre el locutor.

 

 

1                     Seleccionem la presentació

 

2                     Especifiquem les dades de la presentacion

 

 

Nom                :    Especifiquem un nom per a definir la presentació

 

Descripció         :    Comentaris sobre la presentació , que es tracta

 

Dj                            :    Nom del Dj locutor

 

Sobre el Dj           :    Comentaris sobre el Dj locutor

 

Fotos del Dj          :    Fotos del Dj locutor

 

 

3                     Eliminar totes els enregistraments de la presentació

 

Aquí podem esborrar  tots els arxius d'una presentació, de totes les cançons.

 

 

 

 

 

PROGRAMES

 

En aquesta pantalla podem gravar les presentacions d'un programa.

Els programes es creen en witàplayeràprogramesàmanteniment

 

Les presentacions només poden ser afegides a les cançons.

Les presentacions dels programes no tenen gens que veure amb les presents dels arxius mitja. Un programa primer reproduirà les seves pròpies presentacions.

 

Els arxius gravats en presentacions són emmagatzemats en la carpeta especificada per a això en:

 Witàplayeràconfiguracionsàgeneralàveu

 

La targeta de so que es usa per a gravar RECORD DEVICE es configura en :

Witàplayeràconfiguracionsàgeneralàdevice àudio

 

Per a reproduir es usa la targeta de preescucha (CUE)

Witàplayeràconfiguracionsàgeneralàdevice àudio

 

 

 

 

1                     Seleccionar el programa

 

2                     Seleccionar la cançó

 

 

Seleccionem la cançó a la qual desitgem gravar la presentació.

Devem elegir que presentació gravar:

 

Intro   : per a quan comença la cançó

Outro : per a quan acaba la cançó

 

3                     Editor grabador

 

                 Aquí gravarem i editarem la presentació.

                 

                 Per a gravar premem  RECORD

                 Per a parar  premem   STOP

 

Per a acceptar i guardar l'enregistrament premem OK , una vegada premut ok, ja passa  automàticament a la següent cançó, se salta qualsevol altre tipus d'arxiu, caretas, varis…

 

En l'editor podem escriure el text per a llegir, aquest text pot ser carregat automàticament en el tele- scroll per a això:

                             

-          obrim el tele-scroll  (Dibuix televisor)

-          seleccionem sincronitzar amb record voice

 

I automàticament quan premem el record, s'activarà el tele-scroll

 

                                               Des del dibuix MICRO , podem accedir al mesclador de windows

 

                                  

 

CANÇONS ARXIUS MITJA

 

En aquesta pantalla podem gravar les presentacions  a les cançons que tenim donades d'alta en el sistema.

 

Els arxius gravats en presentacions són emmagatzemats en la carpeta especificada per a això en:

 Witàplayeràconfiguracionsàgeneralàveu

 

La targeta de so que es usa per a gravar RECORD DEVICE es configura en :

Witàplayeràconfiguracionsàgeneralàdevice àudio

 

Per a reproduir es usa la targeta de preescucha (CUE)

Witàplayeràconfiguracionsàgeneralàdevice àudio

 

 

1         Seleccionar el tipus de presentació que anem a gravar de les 50 disponibles

 

                                         Si anem a gravar la intro o la outro

 

Intro   : per a quan comença la cançó

Outro : per a quan acaba la cançó

                                              

 Podem aplicar filtres per a buscar les cançons a les quals volem gravar les presentacions, per exemple que sol apareguin les quals no han estat gravades, la d'un estil concret, les d'una data.

 

2         Seleccionar la cançó

 

Seleccionem la cançó a la qual desitgem gravar la presentació.

 

 

3         Editor grabador

 

                 Aquí gravarem i editarem la presentació.

                 

                 Per a gravar premem  RECORD

                 Per a parar  premem   STOP

Per a acceptar i guardar l'enregistrament premem OK , una vegada premut ok, ja passa  automàticament a la següent cançó.

 

En l'editor podem escriure el text per a llegir, aquest text pot ser carregat automàticament en el tele- scroll per a això:

                             

-          obrim el tele-scroll  (Dibuix televisor)

-          seleccionem sincronitzar amb record voice

 

I automàticament quan premem el record, s'activarà el tele-scroll

 

                                               Des del dibuix MICRO , podem accedir al mesclador de windows

 

 

RECORD MANAGER

 

És on vam controlar els enregistraments de sons per exemple de programes , entrevistes. Fins i tot converses telefòniques.

 

Aquí podem gravar i editar també els enregistraments

 

Devem tenir en compte que disposem d'un programador d'enregistraments de forma automàtica i setmanalment que és el record week programmer

 

 

1                     Crear un nou enregistrament

 

2                     Modificar / eliminar  un enregistrament

 

                Aquí podem canviar les dades d'un enregistrament.

 

3                     Editar un enregistrament.

 

Obre l'editor d'ones.

 

4                     Donar d'alta.

 

L'enregistrament és donada d'alta en arxius mitja com varis.

 

 

RECORD

 

Aquí és on podem gravar.

 

Wit grava directament so comprimit, és a dir  quan grava comprimeix alhora. No necessita una posterior compressió.

 

 

 

1                     Seleccionem la targeta de so i la carpeta on emmagatzemarem l'arxiu

Format ACM : és el format, tipus de compressió que usaremos per a gravar. Els formats disponibles depenen dels codecs instal·lats en el sistema. Per exemple Mp3 128

 

 

 

2                     Si desitgem gravar a través del telèfon activem la línia, si no ometem aquest pas

 

3                     Dades per a la classificació de l'enregistrament

 

Emplenem les dades que seran guardats en el publi manger i després premem CREAR

 

4                     Ja podem començar a gravar

 

 

 

RECORD WEEK PROGRAMMER

 

Aquí podem programar enregistraments que es realitzaran cada setmana, li direm el dia de la setmana , l'hora d'inici i l'hora de final.

 

 

 

1                     Indiquem el tipus de format de compressió que es usará i la targeta de so

 

2                     Elegimos el dia de la setmana que anem a programar. També podem eliminar els enregistraments.

 

 

3                     Especifiquem el nom de l'enregistrament , hora de començament i final

 

 

 

 

 

 

El record week programmer funciona de la següent manera :

 

                Devem tenir el PLAYER obert perquè s'activi, doncs és el player el qual ho controla.

 

Quan arribi el dia i l'hora , se'ns obrirà una pantalla de control en el player, que ens mostrarà informació sobre l'enregistrament i els nivells d'àudio.

 

Els enregistraments programats poden visualitzar-se des del PLAYER en el panell en records.

 

 

 

 

 

 

Record  WEEK  timer (PLAYER)

 

Aquí disposem de la informació dels enregistraments que tenim programades per al dia.

 

Week : Obre la pantalla de record week programmer.

 

Rec     :  obre record manager.

 

Acm format : és el format de compressió que s'utilitzarà per als enregistraments.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURACIONS : records i presents

 

Witàplayeràconfiguracionsàgeneralàso   veu speak

 

 

 

Aquí configurem el nivell de so que deuran baixar les cançons quan es reprodueixi una presentació o arxiu de veu.

 

 

 

 

 

 

Witàplayeràconfiguracionsàgeneralàveu 

 

 

Aquí especifiquem el directori d'arxius veu que és on s'emmagatzemaran els arxius de veu en el disc dur.

 

També especifiquem l'ANEU del micròfon, és a dir el canal de la targeta de so que es considerada com micròfon, recordem que també podem  menjo ANEU de micròfon una entrada de línia si usamos un micròfon que està connectat a un mesclador.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witàplayeràconfiguracionsàgeneralààudio devices

 

Aquí vam especificar que targeta de so usaremos per a gravar  RECORD DEVICE

I com usaremos per a reproduir els arxius de so gravats  RECORD MONITOR , per exemple està seria la targeta que usaría l'estudi d'enregistrament per a reproduir.