CONNEXIONS - RADIO INTERNET

 

GUIA d'USUARI

V.10

 

 

 

 

 

 

 

 

Mòduls de Connexions – radio internet

 

 

Connexions

 

                Manteniment

                Servidors i

-                 La publicitat en connexions

                               Connexió internet sense wit remote o Aux Sat

                               Connexió internet amb wit remote

 

Internet ràdio

 

                Manager

                Configuracions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONNEXIONS

 

Wit permet fer connexions amb altres emissores o a través de la línia auxiliar de la targeta de so o un canal de satèl·lit.

 

Les emissores que vam enllaçar a través d'internet han d'emetre en un format que pugui ser llegit pel windows mitjana player.

 

 

 

CONNEXIONS : servidors i

 

- El primer que hem de fer és crear una connexió, doncs per exemple es connectem amb diverses emissores via internet podrem tenir múltiples connexions.

 

Li donem un nom a la connexió.

 

  Hi ha dos tipus de connexions

 

                               Per INTERNET       per a aquest tipus de connexió necessitem saber l'URL , l'adreça de l'enllaç

 

Si és per internet, podem usar wit remote, si l'emissora a la qual ens vam connectar emet també amb Wit, això significa que des d'ella ens controlaran les pauses per a l'emissió de la publicitat.       En aquest cas wit està emetent so + dades sincronitzades.

 

                               Per AUX SAT        per a aquest tipus bastarà amb posar-li un nom a la connexió.

                                                               Per a aquesta connexió assenyalem l'opció line in/ Aux Satèl·lit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONNEXIONS : manteniment

 

Aquí programem les connexions perquè es realitzin un dia i hora concrets.

La programació de les connexions es fa setmanalment i es repeteix cada setmana.

 

 

 

 

 

 

1              Seleccionem el dia de la setmana que anem a programar

 

2              Rebre connexió: aquí seleccionem la connexió i especifiquem l'hora d'inici i final de la mateixa.

 

3              Emetre senyal remot : aquí es programen les desconnexions de publicitat QUAN SOM NOSTROS QUI EMETEM PER A ALTRES EMISSORES, si l'emissora que ens rep disposa de Wit, aquesta es desconnectarà de nosaltres i emetrà la seva publicitat.

 

hora inici play remote     es programa l'hora de desconnexió

hora final stop remote      l'hora de tornada a connectar-se amb nosaltres

 

 

recordem també que les pausa publicitàries poden realitzar-se manualment des del mateix player quan estem emetent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La publicitat en les connexions

 

QUAN ÉS UNA CONNEXIÓ INTERNET SENSE WIT REMOTE o AUX SAT

 

La publicitat serà emesa sobre les connexions de forma AUTOMATICA, és a dir quan arriba l'hora d'emetre la publicitat o bloc publicitari:

 

-          wit desconnectarà la connexió

-          emetrà la publicitat

-          tornarà a connectar-se

 

És a dir si tenim una connexió des de les 1400 hrs fins a les 1600 hrs i tenim blocs de publicitat en el nostre sistema per a les 1430 i 1530

 

                1              creem una connexió inici: 1400   fi: 1600

2              quan siguin les 1430 i les 1530 el bloc publicitari serà emès automàticament, es desconnectarà i tornarà a connectar-se només. No cal programar les connexions i reconexiones dels blocs publicitaris

 

 

QUAN ÉS UNA CONNEXIÓ INTERNET AMB WIT REMOTE

 

La publicitat o el bloc publicitari serà emès quan des de l'emissora a la qual estem emetent enviï un comando d'inici de pausa remota. Llavors d'activarà la nostra publicitat i quan l'emissora emeti la fi de pausa remota, la nostra emissora tornarà a connectar-se. Si el bloc publicitari ha acabat i encara no s'ha rebut el comando de tornar a connectar-se, el player posarà música de farciment mentre espera que li arribi el comando.