BIBLIO

 

 

 

Biblio, és una eina per a ajudar-nos a saber de quantes cançons i arxius disposem sense que aquestes esten d'alta en el wit. Són bases distintes.

 

 

Suposem que necessitem saber si tenim una cançó ja, o on està emmagatzemada, recorrerem a biblio per a saber-lo.

 

 

1 ENTRADA DE DADES : witmenubiblio—altes--enter

 

 

 

La pantalla de enter publi és molt semblant a l'entrada de dades de wit:

 

  1. Seleccionem una carpeta o un arxiu
  2. Indiquem la REF, que pot ésser on aquesta emmagatzemada, per exemple si és un DVD el nombre del mateix.
  3. Dades de la cançó, si disposa d'ANEU3 tag, els agafarà d'aquest. També podem definir estil, o que agafi com estil el nom de la carpeta.
  4. Iniciar l'alta, escaneja de forma ràpida les carpetes i subcarpetas indicades.

 

 

 

2 BIBLIO MITJA

 

És on podem fer les nostres consultes, buscar per començament, paraules contingudes, ordenar per cançó, artista, album, estil, any, dates.

 

Amb facilitat podrem saber si tenim una cançó i on està emmagatzemada.

També podem esborrar des d'aquí les dades que no desitgem.