PUBLICITAT

 

GUIA d'USUARI

 

 

 

 

 

 

Wit ens permet un control i administració dels contractes de publicitat amb un gran nombre d'opcions i posbilidades.

 

 

 

 

Apartats corresponents a Publicitat

 

 

Publi manager

 

                Publi manager

                Per Blocs

 

Publicitat emesa / pendent emetre

 

Blocs

     

              Consultar

              Manteniment

              Nombre jingles del Bloc

 

Empreses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLI MANAGER

 

En aquesta pantalla controlem tot el referent a la publicitat, la seva contractació, emissió i facturació.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 A Quan hem rebut l'acceptació d'un client que vol publicitat en la nostra emissores, crearem el primer un CONTRACTE publicitari. Li posarem un nom i després seleccionem el nom d'aquest client. Si és un client nou primer devem donar-lo d'alta, podem fer-los des del botó +.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 B  Si el que volem és modificar o eliminar un contracte ja existent, anem aquí.

 

 

 Podem ordenar-los per

 

:              noms

             nombre de contracte

 

 També podem filtrar-los per a saber els quals :

 

                             Si factura                  : que ja han estat facturats

                             No factura                : que encara no han estat facturats

                             No jingle                   : els quals encara no han estat gravats, que no disposen d'arxiu de so.

                             Fi + No factura      :que el contracte ja ha estat complert, acabat i encara no ha estat facturat.

 

  Per a eliminar un contracte

                            Botó  -                    : elimina el contracte seleccionat

Opciónes

 Publicitat            : ens mostra els contractes publicitaris

Jingles                  : ens mostra les caretas i podem programar l'emissió de les caretas de l'emissora com si fossin anuncis en els bloc publicitaris. Pot resultar útil per a promocionar altres programes de l'emissora i dur un control d'aquestes promocions.

 

 

2     Aquí especifiquem l'arxiu de so de l'anunci o anuncis

 

 

Podem fer contractes que continguis fins a 5 arxius o anuncis diferents, de vegades hi ha campanyes que consten de diversos anuncis diferents i que es va a facturar tot junt.

 

Disposem de 5 camps enumerats del 1 al 5 on posarem la ruta dels arxius de so. Els nombres són importants perquè en el següent pas aquest NUMERO ens indiqués l'arxiu que deu emetre's si usamos més d'un.

 

                Inici      : marquem l'inici de l'arxiu , el moment que començarà a reproduir-se.

                Fi          : marquem el final de l'arxiu , el moment que deixarà de reproduir-se.

                Durada : temps que dura l'anunci

 

AL tenir la possibilitat de 5 arxius, quan amb el ratolí premem sobre cadascun, fa que s'activin les dades d'inici, fi , durada de l'arxiu premut.

 

                Monitor Cue : per a preescuchar l'arxiu

 

Dades de realització : podem inserir el text de l'anunci i dades tècnic perquè el realitzador           sàpiga com deu gravar-se l'anunci.

 

Estil         : podem especificar que tipus de contracte és per exemple : bar , moda, hostaleria, begudes que després ens serà útil si activem l'opció que se separin els anuncis d'un mateix estil dintre del bloc, és a dir que ordeni els anuncis del bloc de forma que se separin els quals siguin d'un mateix estil, sempre que s'a possible i també tenint en compte la preferència d'emissió del client.    

 

Aquesta opció s'activa en:

   Witàconfiguracionsàconfiguració generalàpublicitat no repetir publicitat del mateix estil

 

 

 

3 Especifiquem dies i hores d'emissió.

 

 

 

Del dia al :    Intervals dels dies que deu emetre's el contracte

 

Dies         : seleccionem els dies de la setmana que es va a emetre.

 

Hora blocs: si hem creat blocs per a emetre la publicitat, aquí vam seleccionar que blocs horaris emetrem l'anunci.

 

AL prémer el play verd els blocs seleccionats passen als quadres, també podem posar les hores manualment en els quadres. Encara que aquesta opció de poder-lo fer manual i no usar els blocs predeterminats , ve condicionada des de   Witàconfiguracionsàconfiguració generalàpublicitat en publicitat sol en blocs, és a dir que només podríem posar la publicitat en els blocs ja establerts.

 

El contracte a emetre, com un contracte pot tenir fins a 5 arxius, a la dreta del quadre de cada hora tenim altre quadre que podem posar-li un numero del 1 al 5 , que es correspondria al nombre d'arxiu del contracte, si ho deixem en blanc s'entén que és el nombre 1

 

. Preferència d'emissió     :si es va emetre en blocs posició que deu ocupar en relació a altres  clients, ser el primer, segon o últim.

 

Total emissions contractades          : el nombre de passades de jingles

 

Total emissions pendents           : ens indica les passades del contracte encara pendents de realitzar-se.

Total emissions realitzades              : ens indica les passades del contracte que ja han estat realitzats o emesos.

 

Automàtic           :  seria programar les emissions de la forma explicada anteriorment a partir d'intervals de dies i hores.

 

Manual                   : si el que desitgem és programar l'emissió del contracte d'una forma atípica des d'aquesta opció podem  fer-lo, anar directament als blocs i inserir en ells l'anunci.

 

 

4   Facturació del contracte.

 

 

 

Aquí inserim les dades de la facturació del contracte el concepte i preu del mateix.

 

Crear factura       : el contracte serà facturat. Podem facturar-lo quan desitgem, tant a l'inici, al mig o fi del contracte

 

                                Una vegada facturat el contracte, no es poden modifcar les dades delmateix . Per a modificar-los caldria anul·lar la factura.  

 

Imprimir                : imprimeix la factura

Comprovant      : imprimeix un comprovant dels dies i hores que van ser emesos els anuncis del contracte

 

Botó -              : anul·la la factura, i torna a quedar el contracte sense facturar.

 

 

 

 

 

 

5 IMPRIMIR contracte

 

 

          aquí podem imprimir un contracte d'acceptació perquè ho signi el client, mentre està deacuerdo amb el contracte. El text de les normes del contracte per part de l'emissora de ràdio es configuren en:

 

Witàconfiguracionsàconfiguració generalàcontractes

 

 

 

6 Manteniment

 

 

Regenerar            :  Elimina tots les dades de la llista de publicitat de jingles, i la torna a regenerar a partir de les dades de tots els contractes. Afecta a tot els contractes.

 

Ordenar jingles Blocs :  Revisa tots els blocs i reordena els jingles segons els criteris d'ordre del client i de separar jingles del mateix estil dintre d'un bloc si tenim aquesta opció activada. Devem tenir en compte que els jingles ja s'ordenen automàticament així com anem creant o modificant els contractes, pel que només deu fer-se per raons de manteniment o irregularitats del sistema.

 

 

PER   BLOCS

 

Aquí disposem d'una forma manual de programar la publicitat, pot ser útil per a emissores que requereixin una forma atípica o personalitzada a l'hora d'emetre la publicitat. Poden usarse les dues formes alhora, usar la forma manual o automàtica (publi manager).

 

 

 

            1 Seleccionem la data i el bloc  (podrem visualitzar el contingut del bloc)

 

                2 Seleccionem l'anunci o la careta (inserim la careta o anunci en el bloc)

                                   

 En el grid podem veure com està compost el bloc, els anuncis o caretas que ho formen i la    durada del mateix.

 

 

 

 

PUBLICITAT EMESA / ARRACADA D'EMETRE

 

Aquí obtenim informes sobre la publicitat emesa i pendent d'emetre.

Recordar que aquestes dades també es poden obtenir en el publi manager. Encara que aquí podrem obtenir dades globals.

 

 

 

1        . Seleccionem el tipus d'informe publicitat emesa o arracada

 

2        . Forma de ordenadar l'informe:

 

 

Per data

Per empresa

 

3        . Si hem elegido per empresa, la seleccionem de la llista

 

4        . Interval de Dates de l'informe

 

 

5        . veure tots les dades de l'informe de publicitat emesa o pendent, sense cap filtre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOCS : manteniment

 

Creació, modificació , eliminació i paràmetres dels blocs.

 

 

 

 

 

 

 

1        . manteniment d'horaris dels blocs. Especifiquem que hores volem perquè es mitan els blocs publicitaris, podem elegir les quals vulguem per a adaptar-lo a les nostres necessitats.

 

 

2        . Inserir caretas dintre dels blocs

 

Podem dir-li a Wit que quan vagi a posar un bloc publicitari posi:

 

A l'inici del bloc         : Abans de començar una careta

Per fi del bloc              :  A l'acabar altra careta

Cada                                 :    Una careta cada un nombre determinat d'anuncis

 

Estil caretas a inserir : Seleccionar que tipus de caretas deu usar.

 

 

3        . Nombre màxim de jingles recomanat per a un bloc. És el nombre màxim d'anuncis que volem en un bloc, aquesta xifra no limita simplement ens avisarà quan ens excedim d'aquest nombre quan estiguem fent altes en el publi manager.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOCS : comprovar numero de jingles en els blocs

 

 

 

 

És una pantalla que ens comprova si tenim blocs publicitaris amb un excés nombre de jingles, que superi el valor establert en el manteniment de blocs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1        . Interval de Dates de la comprovació

 

2        . Opcions de la comprovació

 

 

Tots :  ens mostrarà el nombre de jingles de tots els blocs

 

Els blocs que superen el nombre de jingles : ens mostrarà només els blocs que superen el nombre màxim de jingles especificat en manteniment de blocs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESES

 

Creació, modificació i eliminació de les dades dels clients dels contractes

Dades d'adreça, fiscals, comercials, bancs, formes de pagament

Alguns de les dades per exemple comercials, formes de pagaments que es deuen elegir primer es deuen crear en el mòdul de facturació de wit.

Especifiqui la tarifa de facturació, wit admet fins a 10 tarifes.