FACTURACIÓ

 

GUIA d'USUARI

 

 

 

 

 

 

 

1 . INTRODUCCION

 

Aquest mòdul de facturació  i gestió de cobraments, disposa d'albarans, pressupostos. Deu tarifes per a cada producte, adaptabilitat dels impostos, comercials. Facturació automàtica de tots els albarans de tots els clients al final del mes. Gestiona el cobrament de factures tant el cobrament d'imports exactes, com imports a compte. I ens dóna una completa situació financera de l'estat dels clients. A més de gràfics i estadística.

 

 

 

2 . AJUDA

 

DADES de CONFIGURACION

 

 

Clients

 

Manteniment de les dades dels seus clients. També pot crear els clients des del panell de facturació.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productes

 

Manteniment dels productes / conceptes de facturació. Admet fins a 10 preus diferents.

 

 

Comercials

 

Manteniment dels comercials de la seva empresa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maneres de pagament

 

És la forma que es van a cobrar les factures. Creï les quals vostè desitgi. Exemple: efectiu, transferència…

 

 

 

Comptes d'ingrés

 

Manteniment dels comptes on és ingressat el diners que vostè cobra. Exemple: caixa, banc: BBVA, banc: La caixa

 

 

 

Imposats

 

Manteniment i creació dels impostos del seu país. Exemple: IVA 16%

 

 

 

Dades fiscals

 

 

 

 

Són les dades fiscals que apareixeran en l'encapçalat de la seva factura.

 

Les dades fiscals es troben en witàconfiguracionsàgeneral dades fiscals

 

 

També el logotip pot modificar-se des de   witàconfiguracionsàgeneral logotips

PANELL de FACTURACION

 

      Aquí és on creguem, modifiquem o eliminem les factures.

 

 

 

Factures Albarans Pro formes

 

En el panell de facturació des d'aquí es creen les factures, albarans i pro formes.

Primer especifiqui un client, a continuació els productes, el programa admet referències que no estiguin d'alta.

 

 

Albarans  à Factures

 

En el mateix panell de facturació, pot convertir els albarans en factures. Pot facturar determinats albarans d'un client o d'una sola vegada facturar tots els albarans d'un mes de tots els clients.

 

Factures    à  Albarans

 

Pot donis facturar els albarans facturats per equivocació, mentre la factura no estigui cobrada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COBRAMENTS

 

Cobraments complets

S'utilitza aquesta forma de cobrar quan l'import del cobrament correspon a unes determinades factures. Pot haver una diferència de cobrament que aniria a regularitzacions de canvi.

Elija un client, i les factures que corresponen al client.

 

 

Cobraments parcials

 

Quan els cobraments no corresponen amb els totals de les factures per exemple quantitats a compte

 

 

Marcar factures cobrades

 

És d'importància quan s'utilitzen els cobraments parcials, així com es va cobrint el saldo pels cobraments parcials, vagi marcant les factures com pagades, per a mantenir les compte del client quadrada.

 

 

 

 

 

DEVOLUCIONS

 

Devolucions

 

Quan es produeix una devolució del cobrament. Per exemple un client ens retorna un xec bancari.

 

 

 

CONSULTES

 

Clients

 

Obtenim la situació de cada client, factures cobrades, pendents, albarans pendents de facturar, cobraments, estadística i llistats.

Podem obtenir la situació individual o el conjunt dels clients.

 

 

 

 

 

 

 

Podem també sol·licitar estadística i informes de la situació.

 

 

 

 

 

Factures Albarans Pro formes

 

Aquí pot consultar, llistar les factures ( totes – cobrades- pendents)

els albarans ( tots – facturats- pendents)

i les pro formes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cobraments / devolucions

 

Consulta dels cobraments i devolucions dels clients.

 

 

 

 

 

 

 

MODIFICACIONS

 

Cobraments complets

 

Modificar els cobraments complets dels clients

 

 

Cobraments parcials

 

Modificar els cobraments parcials dels clients

 

 

Devolucions

 

Modificar les devolucions dels cobraments dels clients

 

 

 

 

 

 

 

 

3. COM COMENÇAR A FACTURAR

 

 

 

1      vagi a impostos i creu els impostos del seu país

 

2      vagi a dades fiscals i introdueixi les dades de la seva empresa

 

3      vagi a comptes d'ingrés i creu els comptes de caixa o bancàries on ingressarà el diners dels cobraments. El mateix amb comercials, clients.

 

4      vagi a maneres de pagament i creu: exemple transferència, efectiu.

 

5      vagi a productes i creu els quals necessiti

 

6      vagi al panell de facturació