FTP downloader

 

 

 

El FTP downloader és una eina que ens permetrà administrar i automatitzar les nostres descàrregues que provinguin d'un servidor de FTP.

 

Podrem fer el següent:

 

Programar les descàrregues d'arxius determinats per data i hora

Col·locar aquests programes directament en el sheduling i ràdio que vulguem.

Comparar dos directoris, el del servidor i el del nostre pc, i baixar els arxius que no tinguem.

 

 

 

 

 

CREAR SERVIDORS

 

El primer que hauríem de fer és crear els servidors als quals ens connectarem, indicant l'adreça, usuari i contrasenya.

 

Per a això accedirem a la pantalla de servidors prement sobre el botó + SERVERS

 

 

 

 

BAIXANT ARXIUS DETERMINATS EN FTP CLASICO

 

Li donem a el + d'afegir, per a crear una nova descàrrega

  1. li posem el nom de la descàrrega

       

 

  1. seleccionem el servidor des del qual anem a descarregar

 

  1. url de la descàrrega, adreça de l'arxiu amb el nom del mateix, la ruta on es troba en el servidor, sinó ho sabem podem prémer sobre la llanterna i ens saldra una pantalla que es connecta al Server i ens indica els arxius d'aquest, ho seleccionem i vam prémer després sobre SELECT URL, i aquesta adreça queda seleccionada en la nostra descàrrega.

 

 

 

 

  1. guardar en, vam indicar que carpeta del nostre pc, guardarem l'arxiu.

 

  1. Indiquem l'hora i data que ha de descarregar-se , i perquè ràdio és.

 

  1. Si volem enviar aquest arxiu al sheduling directament, vam indicar el dia l'hora i que columna del mateix volem que es posi. Si no volem que passi al scheduling, el que farem serà deixar aquestes dades en blanc.

 

 

  1. Si el que volem és enviar-lo al program programmer de wit, posem aquí l'hora i el dia.

      

 

  1. Si volem que aquest arxiu que anem a baixar quedi ja d'alta com cançons, caretas, fx , varis o publicitat, aquí ho indiquem, si volem classificar-lo amb un estil determinat, també podrem seleccionar-lo.

 

     

 

 

Disposem d'un display d'informació que ens indica que ha ocorregut a   cada descàrrega:

Les descàrregues completades en la llista queden en verd, les quals s'ha produït un error en    vermell i en blanc els pendents.

 

 

 

 

COMPARACION DE CARPETES FTP COMPARAR

 

Està opció, ens permet crear una carpeta en el nostre pc i comparar-la amb una del FTP,

Llavors quan en el ftp s'ha col·locat una carpeta nova, aquesta és baixada automàticament al nostre pc.

 

Podem programar aquesta comparança per dies i hores.

 

Anem a la pantalla de FTP COMPARAR, vam prémer sobre aquest botó.

 

 

1 Afegim una carpeta a comparar li donem a el +

 

2 Seleccionem un servidor de ftp

 

 

3 La ràdio per a la qual és

 

 

4 Seleccionem la carpeta del ftp, que anem a comparar, posem aquí la url, sinó la   sabem premem sobre la llanterna i la seleccionem en la pantalla que sortirà prement sobre SELECT URL.

 

 

5 Seleccionem la carpeta del pc, que anem a comparar.

 

 

 

6 Si volem que aquests arxius que anem a baixar es donin d'alta automàticament en arxius mitja, aquí ho indiquem, sinó volem, simplement no vam marcar gens.

També podem classificar-los ja per estils.

 

 

7 Aquí indiquem les hores i dias perquè faci la comparança de forma automàtica.

   Aquests dies i hores són per a totes les carpetes que calgui comparar.

   Perquè compari de formi automàtica, el ftp ha d'estar obert o minimitzat.

 

 

 

8 si volem fer comparances manuals, disposem de dues opcions.

 

    Comparar una sola carpeta:

    

 

    Comparar totes les carpetes:

   

 

 

 

 

Una vegada que es fa la comparança, els arxius oposats per a descarregar passen al FTP clàssic, per a la seva descàrrega.

Després alli, en el ftp clàssic podríem indicar opcions de scheduling distintes per a cadascun si quisieramos, perquè no descarregui in mediatamente i puguem fer-lo disposem de l'opció Activat i desactivat en el ftp clàssic.

 

        

 

 

 

 

FUNCIONAMENT AUTOMATICO

 

Les descàrregues en el ftp comparar, es realitzen en les hores i dies que indiquem.

 

Les descàrregues en el ftp clàssic es realitzen el dia i hora indicats en cada descàrrega.

 

Les descàrregues en el ftp clàssic que hagin donat error, es torna a intentar cada 60 minuts, si és possible la seva descàrrega.