INFO HORÀRIES STUDIO TELE-SCROLL TIME-VOICE COMANDS

 

GUIA d'USUARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apartats corresponents a Info Horàries Studio Tele-Scroll 

 

Info system

 


                Manteniment

                Importar / Exportar

 

Senyals horaris

 

                Manteniment

 

Monitor Study

 

                Tele scroll

                               Tele scroll player

                               Scrolls

 


                Tele player monitor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INFO SYSTEM : manteniment

 

 

 

Info system  és la forma d'emmagatzemar informació sobre intèrprets musicals. Perquè puguem disposar d'ella en qualsevol moment i s'associï automàticament a   una cançó de seguida que consultem la seva info.

 

Amb aquest sistema podrem anar desenvolupant la nostra pròpia base de dades sobre la història i esdeveniments d'un grup musical.

 

 

 

 

 

 

 

1                     Aquí creguem, modifiquem o eliminem els intèrprets i les seves dades.

 

BOTON CANÇONS :  aquest botó el que fa és que ens importa els noms dels artistes de les cançons que tenim donades d'alta. Si l'intèrpret ja existeix no ho repeteix.

               

2                     Aquí veiem les cançons que tenim d'alta, de l'intèrpret seleccionat en el pas 1

Recordem que les modificacions referents als arxius mitja es realitzen des de:

Witàplayeràarxius mitjaàmitjana manager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO SYSTEM : exportar importar grups

 

 

 

Aquesta pantalla ens permet compartir la informació dels grups amb altres usuaris de Wit o altres emissores.

Podem exportar i importar les nostres dades.

 

 

 

 

 

 

 

1                     Seleccionem si desitgem importar o exportar

 

2                     Elegimos un directori, on es troben les dades a importar o on els exportarem

 

 

3                     Selecciones els grups que desitgem exportar o importar

 

Si un grup existeix / artista ,substituir-lo : al seleccionar aquesta opció, si el grup artista ja els tenim en el nostre sistema serà reemplaçat. Si aquesta opció no està activa serà ignorat.

 

                4              Iniciar l'exportació o importació

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENYALS HORARIS: manteniment

 

 

Aquí controlem l'hora del sistema i els senyals acústics indicadores d'hores, mitjanes i quarts.

 

Wit actualitza l'hora del sistema directament d'un servidor a través d'internet , i permet actualitzar aquesta acció cada certa freqüència de temps.

 

També ens permet substituir les clàssiques xiuletades horaris per qualsevol arxiu que desitgem.

 

 

 

 

1                     Elegimos el servidor més proper geogràficament, amb la mateixa zona horària

 

2                     Configurem l'accés segons les dades del servidor

 

 

3                     AUTOMATICO

 

Podem fer que WIT actualitzi l'hora automàticament cada un nombre determinat d'hores.

 

4                     Actualitzar hora

 

Consulta l'hora al servidor

5              Reset

                              

                               Recupera la configuració per defecte

 

6              Sons

 

                              

Aquí especifiquem si volem que sonin les xiuletades o altre arxius en:

 

Hores                    :   00:00

Mitges hores      :   00:30

Quarts hores     :   00:15  00:45

 

Devem assenyalar l'opció perquè sonin els senyals horaris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELE-SCROLL : player

 

 

Pantalla que llisca el text per a facilitar la lectura als locutors.

 

El tele-scroll pot treballar de forma manual i de forma automàtica sincronitzada amb el player i quan es reprodueixi un arxiu es dispari el tele-scroll amb el text associat a aquest arxiu i que és el que ha de llegir el locutor.

 

 

 

 

 

 

 

Les opcions del tele- scroll ens permeten:

 

Sincronitzar el tele-scroll amb el player i amb el grabador de presentacions i news.

 

                                               Dels arxius mitja lliscaria el info help

                                               Dels programes el help veu               

                                               De les news el text de la notícia

               

Regular la velocitat del lliscament

Avanç i reculada ràpida

Lliscar pàgina a pàgina

Lliscar cap amunt o cap avall

Lliscar contínuament el mateix text loop

Canviar els colors i centrat del text

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELE-SCROLL : scrolls

 

 

 

 

Aquí podem desenvolupar scrolls manualment , és a dir textos que es van a lliscar a través del Tele-scroll player.

Els scrolls seran textos independents als arxius mitja, programes i news.

 

 

 

 

 

 

 

 

STOP      inserir aquest comando en el text farà que el Tele-scroll player es detingui quan arribi a ell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELE PLAYER MONITOR

 

 

 

El tele player monitor és un reflex del PLAYER.

 

L'objectiu és oferir-nos informació del que s'està reproduint en qualsevol pc de la xarxa, de l'emissora seleccionada.

 

Resulta ideal per als estudis de locució doncs els locutors disposen de la informació del que s'està reproduint, el que es reproduirà i els temps.

 

Tambíen des d'aquí podem activar el tele-scroll i el locutor llegir els textos de forma automàtica, segons el desenvolupament tècnic del programa i sense preocupar-se de res doncs tot serà sincronitzat des del PLAYER.

 

Top most : aquesta opció fa que el tele monitor estigui sempre visible.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIME-VOICE

 

És un mòdul que ens permetrà que tinguem les hores gravades per les veus de nuestroslocutores perquè digui l'hora en un moment determinat.

 

Primer deu gravar les veus de les hores i dels minuts.

 

Des de l'hora 00 a les 23 hrs Exemple : “són les 10 hores “ 24 enregistraments

I del minut 00 al 59 Exemple: “ I quinze minuts” 60 enregistraments

 

L'estafi voice combinarà l'arxiu de l'hora + l'arxiu dels minuts per a obtenir l'hora.

 

L'estafi voice ens permet afegir un intro estafi i un outro estafi a l'hora, és a dir un arxiu que es reproduirà abans de dir l'hora i altres que es reproduirà després de dir-la, que pot ser un enregistrament amb un so característic, patrocini, sponsor, etc.

 

També podem elegir un arxiu de música de fons BACK MUSIC per a quan digui les hores, aquest arxiu es reproduirà automàticament, quan no es use l'opció overlay, si usa aquesta opció i no hi ha gens reproduint-se en el reproductor, també s'activaria la música de fons.

 

 

En l'opció 1 seleccionem els arxius sonors i els relacionem amb l'hora, minuts, intro estafi, outro estafi i back music. Tambien elegimos el nivell de so per al back music i disposem d'una opció de Check , de comprovació.

 

En l'opció 2

Manera és la forma que es reproduirà l'hora automàticament:

 

Exacte : pararà la reproducció i dirà l'hora. Després continuarà amb un nou track.

 

Proper : esperarà que acabi el track que s'està reproduint

 

Overlay : reproduirà l'hora sobre el track que s'està reproduint, baixarà el nivell de so del mateix segons el valor de baixada de les presentacions de veu.

 

Per seqüència : reproduirà cada un nombre determinat de cançons, l'hora. Usa la manera overlay.

 

Automàtic : Combinació d'hores i minuts perquè programi que moment

es deu dir l'hora.

 

Per a activar l'hora des del player o inserir en les llistes de programes que fem

de forma manual deurem usar els comandos del player i dels programes.

 

 

 

 

 

COMANDOS

 

Els trobem en la hotzone del player i en el manteniment de programes.

 

Un comando és una ordre que inserim entre els tracks.

 

Tipus de comandos

 

Ri Remote inici pausa : per a quan usamos connexions amb wit. Activa el temps per a la publicitat de les emissores que estan connectades a nosaltres.

 

Rf Remote fi pausa : per a quan usamos connexions amb wit. Desactiva el temps per a la publicitat de les emissores que estan connectades a nosaltres.

 

P Publicitat : reprodueix el següent bloc publicitari.

 

S Stop : per al reproductor.

 

T Temps Instant : immediatament diu l'hora ( overlay )

 

T Temps comando : diu l'hora ( proper )

 

 

En el player

 

 

 

En programes