PROGRAMES FXS RAPIDS

 

GUIA d'USUARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Apartats corresponents a Programes Fxs i Rapids

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programes

 

                Manteniment

                Exportar

                Importar

                Llistats

 

Fxs

                Manteniment

 

Rapids

                Manteniment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMES : manteniment

 

Un programa és una llista d'arxius multimèdia, que es reproduiran de forma consecutiva i li posem un nom per a identificar cadascuna d'aquestes llistes.

 

 

 

PASSOS

 

 

            1 A           Crear un programa

 

                1 B          Modificar o eliminar un programa

                                              

EMAIL    :  podem enviar el programa per email, si el programa disposa de presentacions gravades, també podrem enviar-les.

                                              

COPY     :      fa una còpia del programa, per si volem crear altre a partir d'un

                                                BOTON - :    elimina el programa o programes seleccionats.

 

2                     Arxius el programa

Aquí elegimos els arxius que formaran el programa

 

usa text voice      : significa que el que escriguem en el help veu, serà leido per veus artificials quan es vagi a reproduir.

 

Canvis amb efecte : ques i usará un plantilla de FXS perquè quan es realitzin les barreges es use un efcto especial.

 

Seleccionar efecte canvi : aquí seleccionem el nom d ela plantilla de Fxs que es usará en els canvis amb efecte.

 

Help veu                : en aquest editor podem escriure text, que serà leido per la veus artificials al principi de la cançó si tenim l'opció text voice activada. O simplement podem escriure anotacions per als locutors. Estàs anotacions podran ser carregades automàticament en el tele-scroll, quan estiguem reproduint el programa.

Només hauríem d'haver obert el tele-scroll en en plaer i haver seleccionat l'opció sincronitzar amb el plaer.

 

 

 

 

El text que aprecería en el tle-scroll seria el que hem escrit en el help veu, i es carregaria automàticament quan va a reproduir-se l'arxiu en el plaer.

 

 

STOP      : afecta al help veu, fa que si carreguem el text en el tele-scroll, aquest quan trobi la marca del stop, es pararà.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FXS : manteniment

 

Els FXS són grups de 10 efectes especials, que els usamos en el plaer per exemple i que poden usarse amb  les tecles del teclat F1, F2…F10

 

. Els Fxs poden també ser usados quan vam activar l'opció canvi amb efectes, que al fer la barreja entris dos arxius usaría un efecte especial durant el fade dels arxius. També poden ser carregats en el reproductor de news  news impact plaer.

 

 

 

 

 

                1 A           Si anem a crear un FXS nou

                1 B          Modificar un FXS : seleccionem de la llista el FXS.

 

2              Seleccionar Fx

 

Aquí disposem de la llista dels Fx que tenim d'alta, i podem confeccionar la llista dels 10 fx que compondran el FXS

 

Seleccionem el Fx i premem la fletxa blava que ho col·locarà en el quadre seleccionat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPIDS : manteniment

 

Un rapeu és la selecció de 20 arxius mitja, que es podran reproduir des del player  activant l'opció rapid player.

 

Els rapids ens permetran disposar de 20 arxius instantanis i de fàcil accés, que ens poden ser de gran utilitat quan fem emissions en directe.

 

 

 

 

                1 A           Crear un rapeu nou

                1 B          Modificar o eliminar un rapid ja existent.

                              

COPY                     : fa una còpia del rapid, per a crear un nou a partir d'un existent.

                                               BOTON -                 :  elimina el rapid o rapids existents.

 

 

2                 Arxius del rapid

 

Aquí seleccionem els arxius mitja que formaran part del rapid.

 

Seleccionem l'arxiu i a continuació  premem la fletxa blava perquè aparegui en el quadre seleccionat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPID PLAYER

 

És el reproductor dels rapids.

Per a obrir-lo devem estar en el PLAYER, i seleccionar l'opció RAPIDS.

 

 

 

És un reproductor d'arxius instantanis i RECARGABLE des del mateix player.

 

També podem fer plantilles de rapids, per a tenir els rapids ja preparats.

 

Witàplayeràrapidsàmanteniment

 

 play blau :  reprodueix

 

 play gris : deixa el rapid en espera i es reproduirà quan acabi el qual s'està reproduint.

 

H : carrega el rapid en la hotzone del player

N : carrega el rapid en el next del player

 

Goma esborrar : esborra el rapid

Fletxa blava : carrega l'arxiu mitja que tenim assenyalat en els arxius mitja del player.

 

Quadre blanc : ens carrega un rapid buit

Roda : canvia de títol a intèrpret i viceversa.